DB Telecom
Nasze ważniejsze projekty - zrealizowane oraz trwające obecnie:
Copyright © 2015 by "Zbigniew Dudziński"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: dbtelecomzd@gmail.com
Sieci szerokopasmowe nie mają przed nami tajemnic...
- Montaż stacji bazowych WIMAX/LTE, radiolinii i konstrukcji wsporczych oraz tras kablowych
na potrzeby sieci UM Białystok. Wymiana terminali klienckich w ponad 120-tu lokalizacjach
- Instalacja łączy radioliniowych w sieci T-mobile Polska
- Modernizacja masztów aluminiowych oraz łączy radioliniowych w stacjach bazowych
WIMAX i WiFi sieci samorządowej powiatu przysuskiego.
- Montaż i uruchomienie stacji bazowych LTE oraz łączy radioliniowych i tras kablowych sieci
powiatów: sochaczewskiego i wołomińskiego.
- Montaż stacji bazowych WIMAX i łączy radioliniowych sieci powiatów: bialskiego,
lubartowskiego, parczewskiego i radzyńskiego oraz prace serwisowe (stacje bazowe,
radiolinie, systemy zasilania, oświetlenie przeszkodowe) w tej sieci.
- Modernizacja konstrukcji wsporczych hybrydowych punktów dostępowych (802.16/802.11)
w sieci gminy Terespol.
- Budowa masztów aluminiowych stacji bazowych 802.11 oraz montaż jednostek klienckich w
sieci gminy Turośń Kościelna.
- Montaż jednostek klienckich 802.11 w sieci gminy Gródek.
- Konserwacja i rozbudowa systemu monitoringu Enea Wytwarzanie w Elektrociepłowni
Białystok wraz z systemem transmisji sygnałów, siecią światłowodową oraz serwerownią.
- Montaż anten i tras kablowych sieci łączności służbowej w obiektach Policji, Straży
Granicznej.
- Opracowanie założeń technicznych i przeprowadzenie wizji lokalnych na potrzeby montażu
łączy radioliniowych Policji w woj. podlaskim.
- Montaż łączy radioliniowych oraz specjalistycznych platform obserwacji terenu
(noktowizyjnych i dziennych) w obiektach Straży Granicznej w woj. podlaskim i warmińsko-
mazurskim.
- Przeniesienie łączy laserowych oraz radioliniowych pomiędzy obiektami ZUS w Rzeszowie
- Rozbudowa monitoringu na stadionie miejskim w Białymstoku wraz infrastrukturą
transmisyjną
- Rozbudowa systemu telemetrii mediów na stadionie miejskim w Białymstoku
- Wizje lokalne i prace projektowo-koncepcyjne kilkunastu sieci samorządowych i systemów
monitoringu terenu.