DB Telecom
Oferta
Copyright © 2015 by "Zbigniew Dudziński"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: dbtelecomzd@gmail.com
- Projekty, analizy i koncepcje dotyczące sieci szerokopasmowych
- Budowa i montaż konstrukcji wsporczych, rozbudowa istniejących
- Montaż systemów szerokopasmowych bezprzewodowych i kablowych (LTE/WIMAX, PMP,
WiFi, radiolinie, GPON/GEPON, WDM, łącza laserowe ...) wraz z infrastrukturą towarzyszącą
(anteny, tory kablowe itp)
- Montaż systemów radiołączności (VHF, UHV, Tetra ...)
- Konfiguracja i uruchamianie systemów szerokopasmowych
- Prace wysokościowe w dostępie linowym i budowlanym
- Ekspertyzy uszkodzeniowe, konserwacja i przeglądy instalacji sygnałowych, zasilających i
odgromowych
- Montaż, konfiguracja i uruchamianie systemów CCTV (analogowych i IP) wraz z
infrastrukturą transmisyjną
- Montaż kamer specjalistycznych i specjalistycznych platform noktowizyjnych
- Montaż masztów i wież aluminiowych oraz konstrukcji wsporczych na obiektach
istniejących
- Pomiary i dokumentacja powykonawcza instalowanych systemów
- Wszelkie prace związane z tematyką sieci szerokopasmowych i ogólnie pojętej
teleinformatyki
Sieci szerokopasmowe nie mają przed nami tajemnic...